ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

จ้างเหมาบริการ-ตำแหน่งนักการภารโรง