เสนอรายละเอียดที่พัก เพื่อจัดเลี้ยง ประชุม งานมุฑิตาจิต

ด้วย หจก.ภูเรือบุษบารีสอร์ท แอน สปา อ.ภูเรือ จ.เลย ขอนำเสนอราคาที่พักจำวน ๓๐ ท่านขึ้นไป เพื่อจัดเลี้ยงสังสรรค์ งานมุฑิตาจิต หรือจัดค่ายวิชาการ ประชุมสัมมนาของหน่วยงานที่สนใจในช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคม ของทุกปี ในการนี้ จึงขอความร่วมมือให้ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ เผยแพร่รายละเอียดเรื่องดังกล่าวให้สถานศึกษา ในสังกัดและผู้ที่สนใจทราบ ทั้งนี้ สามารถเข้าไปชมภาพบรรยากาศจริงภายในรีสอร์ทและภาพห้องพักได้ที่เว็บไชต์ www.phuruabussaba.co.th