เผยแพร่เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID 19)

เผยแพร่เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID 19)https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ywwpCukYgM5FPF43QxxLirL6J6Y2n1tK