ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์-รอบ-2