สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางwww.m-culture.go.thsurveillance

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.m-culture.go.thsurveillance