สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือวารสารวิชาการ ประจำปี 2563 ฉบับที่ 1 จึงมอบวารสารดังกล่าวให้ สพป.นภ.2 เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป รายละเอียดตาม QR CORD

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือวารสารวิชาการ ประจำปี 2563 ฉบับที่ 1 จึงมอบวารสารดังกล่าวให้ สพป.นภ.2 เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป รายละเอียดตาม QR CORDhttps://qrgo.page.link/vCzhE