ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอย วิชาเอกภาษาอังกฤษ

Read more