ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูล OIT ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 170/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่รับผิดชอบประเด็นการประเมิน ชุดที่ 8 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนงบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1636482486742767