การประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตามและการให้คำแนะนำปรึกษา(Coaching Team Director 2021)

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้นายธเนศ  ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching Team Director 2021) ณ ห้องประชุมภูน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติม >>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1599601723764177