การประชุมทางไกลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันนี้ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภูน้อย นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยนายบุญชู  สิทธิสอน รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 และนายธเนศ  ตรีพงศ์ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ครั้งที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อทบทวนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินความพร้อม การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม>>https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1597416130649403