กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดย นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 นายบุญชู  สิทธิสอน รองผอ.สพป.นภ.2 นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล ทั้งนี้ นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 ได้พบปะแจ้งข่าวสารต่าง ๆ และกำชับการปฏิบัติตัวในช่วงการเฝ้าระวังในสถานการณ์ของโรคโควิด -19 เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข การใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” ณ หน้าเสาธง สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติม >>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1504570736600610