กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดยนายบุญชู สิทธิสอน รองผอ.สพป.นภ.2 นายเจนภพ ชัยวรรณ นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ ทั้งนี้ นายบุญชู สิทธิสอน รองผอ.สพป.นภ.2 ได้กำชับการปฏิบัติตัวในช่วงการเฝ้าระวังในสถานการณ์ของโรคโควิด -19 เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข การใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ณ หน้าเสาธง อาคาร 1 สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติม >>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1499586810432336