นิเทศ ติดตาม

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 มอบหมายให้ นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษา แนะนำของคณะกกรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การปฏิบัติงานในหน้าที่แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ในระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา

รูปภาพเพิ่ม >>>: https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1505413529849664