ประชุมการคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาคัดเลือกการดำเนินงานคุรุชนคุรุคุณธรรม และการดำเนินงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โดยมีนายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในการพิจารณาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1738544369869911