ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น .นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วยนายบุญชู สิทธิสอน รองผอ.สพป.นภ.2 นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.นภ.2 นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.นภ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติม >>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1500428330348184