ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ (EMENSCR)

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลือคำหาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดยนายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยนายบุญชู  สิทธิสอน รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ผอ.กลุ่มแต่ละกลุ่มงานและบุคลากรสพป.นภ.2 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1735660800158268