ประชุมทางไกล (video Conference) ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ฯ

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 มอบหมายให้ นายพิทักษ์  รันรัติยา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ สพป.นภ. เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ video Conference  เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบาย/การทำความเข้าใจและแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขต/ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนนำไปประยุกต์ปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ในโอกาสนี้คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ณ ห้องประชุม ภูน้อย สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติม>>>: https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1504692946588389