ประชุมบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 ร่วมประชุมบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand alone เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและโอกาสทางการศึกษา โดยมี นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

รูปภาพเพิ่มเติม>>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1515951952129155