ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องภูน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference โดยโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีนายบุญชู สิทธิสอน รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ผู้อำนวยการแต่ละกลุ่มงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อราชการพร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

รูปภาพ เพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1728338577557157