ประชุมพิจารณากำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ/ลักษณะพิเศษ

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ/ลักษณะพิเศษ โดยมีบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้บริหารสถานศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติม:>>>https://web.facebook.com/ictnb2/posts/1584641221926894