ประชุมรองผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการกลุ่มของสพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภูน้อย นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน อีกทั้งได้มอบ จุดเน้น 13 จุดเน้นในการทำงาน ของสพป.หนองบัวลำภู เขต ในปีงบประมาณ 2564 ในปีนี้

นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้กล่าวว่า NB2 TO  BE  ONE  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ต้องเป็นหนึ่ง “เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สู่ความเป็นที่หนึ่ง” วิถีคุณภาพที่ยั่งยืนนักเรียนหนองบัวลำภู เขต 2 รู้จักความทุกคน ต้องอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น ทุกคน ซึ่งเป็นสโลแกนในการพัฒนาการศึกษาของสพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1701864973537851