ประชุมรายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย นายบูญชู  สิทธิสอน รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายธเนศ  ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมรายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ครั้งที่ 2/2564  โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1681882712202744