ประชุมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ 2564 (ไตรมาส 4 ) ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาสรุปการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต  2 นำโดย นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู 2 พร้อมด้วยนายบุญชู  สิทธิสอน รอ.ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายธเนศ  ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 และผู้อำนวยการแต่ละกลุ่มงานร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

และในเวลาต่อมา ประชุมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 (ไตรมาส 4 ) ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาสรุปการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจาก สพฐ.รวมไปถึงการพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1667626843628331