ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย  เป้าหมาย ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนาของสพฐ.และกลยุทธ์ของสพป.หนองบัวลำภู เขต 2 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ และคณะในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีบุคลากร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1703571103367238