พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง (COVID-19)

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย นายบูญชู  สิทธิสอน รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายธเนศ  ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 COVID-19) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียนที่ย้ายภายในเขตพื้นที่เดียวกัน โดยมี ผอ.กลุ่มแต่ละกลุ่มงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1686952718362410