พิธีทำบุญเพื่อมอบหลังคาคลุมทางเดิน (Cover Way)

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อมอบหลังคาคลุมทางเดิน (Cover Way) เนื่องในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ด้วยโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองศิษย์เก่าและชุมชน ได้จัดพิธีทำบุญเพื่อมอบหลังคาคลุมทางเดิน (Cover Way) เนื่องในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑ ท่าน คือ นางวิไล เพียเทพ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณูปการของท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมายจนประสบผลสำเร็จด้วยดีเสมอมา ณ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

รูปภาพเพิ่มhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1685644118493270