พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 42/2564

เช้าวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน  2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดย นายรัฐอิสรา กงวงษ์  ผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วยนายบุญชู สิทธิสอน รองผอ.สพป.นภ.2 นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.นภ.2  นายธเนศ  ตรีพงษ์ ผอ.สพป.นภ.2 ผอ.กลุ่มแต่ละกลุ่มงาน และ ศึกษานิเทศก์ สพป.นภ.2 ร่วมรับชม Video Canference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 42/2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพบปะ พูดคุยกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และในเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายรัฐอิสรา กงวงษ์  ผอ.สพป.นภ.2 เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ เพื่อร่วมกันทบทวน การดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผน กิจกรรมการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น นำนโยบายสู่การปฏิบัติ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องระชุมลือคำหาญ สพป.นภ.

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1729040730820275