ร่วมประชุม Conference การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายผดุงเกียรติรักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2มอบหมายให้ นายธเนศ ตรีพงษ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ที่กำกับดูแลการศึกษาทางไกล กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมประชุม Conference การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference ผ่านทาง OBEC Channel ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference โดยการคัดเลือกโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 293 โรงเรียน จาก 223 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

รูปภาพเพิ่มเติม>>> https://web.facebook.com/ictnb2/posts/1573406569717026