ร่วมรับชม Video Canference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2564

เช้าวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมภูน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดย นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่มงาน และ ศึกษานิเทศก์ สพป.นภ.2 ร่วมรับชม Video Canference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพบปะ พูดคุยกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และในเวลา 09.00 น. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ ผ่านระบบ Video Canference โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1624709507920065