ลงพื้นที่ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.ที่บรรจุใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม >>>: https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1515283148862702