สพป.นภ.2 จัดประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2564

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จัดประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีนายบุญชู สิทธิสอน รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 และประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 12 ศูนย์
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลือคำหาญ สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1758050541252627