สพป.นภ.2 ประชุมโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้นายเจนภพ  ชัยวรรณ  รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ ประจำปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวีดิทัศน์และรูปเล่มผลการดำเนินงานของโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังหินซา โรงเรียนบ้านต่างแคน โรงเรียนยูงทองวิทยา โรงเรียนบ้านก่าน และโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล เพื่อรายงานผลงานดำเนินงานโครงการฯและจัดทำวีดิทัศน์ เป็นไปตามลำดับขั้นตอนต่อไป ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/173564019016032