สพป.นภ.2 ร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยนายไพลวัน เรืองฤทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 และการเฝ้าระวังในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน ณ ห้องประชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1758073294583685