สพป.นภ.2 ร่วมรับชม Video Canference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2564

วันพุธที่ 27 มกราคมคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดย นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 นายบุญชู สิทธิสอน รองผอ.สพป.นภ.2 นายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ.สพป.นภ.2 นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่มงาน และ ศึกษานิเทศก์ สพป.นภ.2 ร่วมรับชม Video Canference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพบปะ พูดคุยกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

และในเวลาต่อมา นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 เป็นประธานการประชุมทีมบอร์ดบริหาร และ ศึกษานิเทศก์ สพป.นภ.2 เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติม>>>: https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1511285562595794