สพป.นภ.2 ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม กศ.2547

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 มอบหมาย นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ. สพปนพ 2 พร้อมด้วย ผอ. กลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม กศ.2547 และลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน , วัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นคณะ ตรวจ ณ สะแกทองรีสอร์ท เด่นเจริญรีสอร์ท ฮันนีมูนรีสอร์ท และต้นตาลรีสอร์

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1624797067911309