สพป.นภ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดย นายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยนายธนกร พันธะศรี ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นากลาง 1 และนางสาว พีรญา วาดวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนบ้านนาสมใจ และโรงเรียนบ้านยางชุม

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1732915047099510