สพป.นภ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดพิธีรับมอบดังกล่าว ทั้งนี้ นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการทักษะอาชีพของโรงเรียนบ้านกุดผึ้ง พร้อมให้คำแนะนำและมอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1765265460531135