สพป.นภ.2 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วยนายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.นภ.2 นายพิทักษ์ รันรัติยา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะกรรมการนิเทศฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมและรวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ และโรงเรียนบ้านหนองด่าน

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1512324069158610>>>: