สพป.หนองบัวลำภู ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2มอบหมายให้ นายบุญชู  สิทธิสอน รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จะขอจัดตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งมีความจำเป็นขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และสารสนเทศ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามลำดับขั้นตอนต่อไป ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1673022209755461