สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 รวมน้ำใจต้านภัยโควิด 19

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดยนายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.หนองบัวลำภู ร่วมบริจาคสนับสนุนงบประมาณพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับเครือข่ายสุขภาพอำเภอนากลาง รวมน้ำใจต้านภัยโควิด 19 พร้อมนี้บุคลากร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และสร้างความมั่นใจ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สาธารณะสุขอำเภอนางกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1609169046140778