สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ขั้น 4 ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานเกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภาคีตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รูปภาพเพิ่มเติม>>>:https://web.facebook.com/ictnb2/posts/1578694879188195