สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2564

เช้าวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2นำโดย นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วยนายบุญชู สิทธิสอน รองผอ.สพป.นภ.2นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.นภ.2 นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.นภ.2 ผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่มงานและ ศึกษานิเทศก์ สพป.นภ.2 ร่วมรับชม Video Canference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพบปะ พูดคุยกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีข้อราชการ ดังนี้ 1.แนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 การเปิด On-Site 2.การประชาสัมพันธ์แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับวัดซีน 3. การจัดการเรียนการสอน สู่ สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ภายใต้ความปลอดภัย 4.กำหนดการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และในเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.นภ.2 เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ เพื่อให้ข้อราชการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลภู เขต 2 ต่อไป ณ ห้องระชุมภูน้อย สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1708175839573431