สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เดินหน้าดำเนินการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ได้รับมอบหมายจากเขตรวจราชการที่ 10 (จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี) ให้ดำเนินการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ตามรายชื่อคณะกรรมที่ได้รับการแต่งตั้ง ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายพิทักษ์ รันรัติยา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1640912769633072