สพป.หนองบัวลำภู 2 ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร จัดประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายมงคล สุภกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพบปะพูดคุยในเรื่องของการจัดการศึกษาในสังกัด อีกทั้งยังมีข้อราชการเร่งด่วนที่จะหารือประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมลือคำหาญ ศาลากลางน้ำ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1675192712871744