สพป.หนองบัวลำภู 2 วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บ่ายวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบเก็บข้อมูลงานวิจัย พร้อมมอบหมายภารกิจการจัดทำเค้าโครงการวิจัยและมอบหมายภารกิจรายงานการวิจัย จำนวน 5 บท โดยมีคณะทีมวิจัยจากครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1676670789390603