อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานในการบริหารจัดการในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานในการบริหารจัดการในรูปแบบออนไลน์แก่บุคลากร สพป.นภ.2 เต็มรูปแบบในการใช้งานและรองรับการใช้งานของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ประกอบด้วย ระบบภารกิจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ระบบ รับ-ส่งหนังสือราชการ, ระบบทะเบียนหนังสือราชการ, ระบบไปรษณีย์ (บันทึกเวียน), ระบบยานพาหนะ, ระบบการลา, ระบบการไปราชการ, และระบบการปฏิบัติราชการ โดยมีนายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้มีนายบุญชู สิทธิสอน รองผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วยนายเจนภพชัยวรรณ รองผอ.สพป.นภ.2 นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.นภ.2 ผอ.กลุ่มและบุคลากร สพป.นภ.2 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1758004121257269