โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ใหม่ (วPA)

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน  2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต จัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ใหม่ (วPA) สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีนายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM MEETING และได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายคำตา อ้วนสาเล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.นภ.1 มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูน้อย

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1729122324145449