โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA)

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ใหม่ (วPA) สำหรับบุคลากรในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาวัง 2 ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่อไป ณ โรงเรียนบ้านไทยนิยม

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1732756960448652