โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Classroom

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม GoogleClassroom เพื่อเตรียมใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 โดยมี นายอาณกร คำเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาด่านเป็นวิทยากรร่วมกับคณะครูถ่ายทอดบรรยายความรู้เชิงปฏิบัติการให้กับคณะครู ณ โรงเรียนบ้านนาด่าน

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1603509270040089