โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วPA)

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน (Performance Agreemeet : PA) และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นาวัง 3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยา

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1720314588359556